Sunday, January 18, 2009

მომავლის სტუდქალაქი


ნინო გელაშვილი


თსუ-ს ადმინისტრაცია სტუდენტებს უახლოეს წლებში თანამედროვე საუნივერსიტეო ქალაქს პირდება. პროექტის დეტალების გასაგებად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, გია ხუბუას, ვესაუბრეთ.


უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ პროექტის მიზანია სტუდენტს შეეძლოს არა მხოლოდ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის პირობებში სწავლა, არამედ ჰქონდეს დასვენებისა და გართობის საშუალება. სტუდენტმა აქ მთელი ძალით უნდა შეიგრძნოს სტუდენტური ცხოვრების ხიბლი.

საუნივერსიტეტო ქალაქი საპრეზიდენტო ინიციატივაა და მისი პროექტირების ხარჯებს თავის თავზე `ფონდი ქართუ~ იღებს. საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტის ღირებულება დაახლოებით 250 მილიონი ლარია. ბატონი ხუბუას თქმით, ამჟამად საუნივერსიტეტო ქალაქის საპროექტო განაცხადზე მიმდინარეობს მუშაობა, სამშენებლო სამუშაოები კი, სავარაუდოდ, 2009 წლის შემოდგომაზე დაიწყება. დანიელი არქიტექტორების გათვლით, მშენებლობა 4-5 წელს გაგრძელდება.

საუნივერსიტეტო ქალაქი მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე 110 ჰექტარს დაიკავებს. ამ ფართობის 60 პროცენტზე სასწავლო, 40 პროცენტზე კი ახალი საცხოვრებელი ფართის განთავსება იგეგმება. როგორც ბატონი ხუბუა ამბობს, უნივერსიტეტს ექნება როგორც თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო ფართი, ასევე სტუდქალაქი. საუნივერსიტეტო ქალაქში გათვალისწინებულია სპორტული და კულტურული ინფრასტუქტურის განვითარება. დაგეგმილია რამდენიმე ღია და დახურული სტადიონის, ღია და დახურული საცურაო აუზის, ღია თეატრის, სტუდენტებისათვის კულტურული და გასართობი ადგილების, საუნივერსიტეტო სასტუმროს, ასევე, ბიზნეს ინკუბატორების და სხვადასხვა სახის ტექნობანკების მშენებლობა. გაშენდება სკვერები, ბარები, ახალი ბიბლიოთეკა.

პროექტის განხორციელებაში აქტიურად იღებს მონაწილეობას თბილისის მერია. მომავალი წლის ბიუჯეტში მათ უკვე გაითვალისწინეს მეტროსადგურის მშენებლობისთვის დამატებითი ხარჯები. ასევე, გათვალისწინებულია, მიმართულება შეეცვალოს გზას, რომელიც ახლა შუაზე ჰკვეთს მომავალ საუნივერსიტეტო ქალაქს. ბუნებრივია, სტუდქალაქის შიგნით იმოძრავებს ტრანსპორტი, მაგრამ ის მოემსახურება, მხოლოდ და მხოლოდ, საუნივერსიტეტო ქალაქს.

საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების შემდეგ ვაკეში დარჩება მხოლოდ პირველი და მეორე კორპუსი, რადგან გია ხუბუას თქმით, `მხოლოდ ეს ორი კორპუსია არსებითად უნივერსიტეტის ისტორია, დანარჩენი არც ერთი კორპუსი არ არის აშენებული სასწავლო მიზნით და მომავალში არც დაგვჭირდება ჭავჭავაძის პროსპექტზე სხვა სასწავლო კორპუსების გამოყენება. ამიტომ ვგეგმავთ, რომ პირველი და მეორე კორპუსის გარდა, სხვა კორპუსები იქნეს პრივატიზებული, ხოლო იქიდან შემოსული თანხა ჩაირიცხოს უნივერსიტეტის განვითარების ფონდში, ე.წ. ენდაუმენთში, რომელიც საშუალებას მისცემს უნივერისტეტს ეს თანხა გამოიყენოს როგორც სასწავლო მიზნით, ასევე სამეცნიერო კვლევების დასაფინანსებლად. ეს ფონდი მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ უნივერსიტეტს მომავალში საერთოდ მოეხსნება ფინანსური პრობლემა.~

როგორც ცნობილია, პირველ და მეორე კორპუსში დარჩება ჰუმანიტარული და იურიდიული ფაკულტეტები, ასევე ცენტრალური და საფაკულტეტო ადმინისტრაცია. სავარაუდოდ, მომავალ წელს სარემონტო სამუშაოები დაიწყება მეორე კორპუსში. რეკონსტრუქცია შეეხება უნივერსიტეტის ეზოსაც. დღევანდელი გარაჟების და დამხმარე ნაგებობების ადგილას აშენდება ამფითეატრი, სადაც სტუდენტებს საზეიმო ვითარებაში გადაეცემათ დიპლომები.

9 comments:

I-მედია said...

nino sheni statia momecona. dzalian gasagebad aris dacerili. ertaderti shenishvna makvs is, rom shenc saubrob xubuas terminebit. samcuxaroa, rom chven ar mogvicevs studkalakshi scavla da arc diplomebs gadmogvcemen sazeimo vitarebashi :)))))

keti todua

I-მედია said...

xubuas ocnebebi, vpikrob, srulad ixo gadmocemuli, anu statia informaciuli kutxit karia.

shenishvn amak weris stiltan dakavshirebit, albat sheizleboda rame xerxis mozebna rom wasakitxad ufro saintereso yofuliyo.

tema namdvilad sainteresoa :)))))))
tutana :))

I-მედია said...

madloba am temis gashuqebistvis:) mainteresebda ra xdeboda mag studqalaqtan dakavshirebit:)
informacia chemi azrit, amomcuravia, magram iseti shtabechdileba damrcha, rom cota mshraladaa gadmocemuli.
kidev, is danieli arqiteqtori ragac cudad gyavs naxsenebi. arafers ambob masze, mxolod erovnebas axseneb da me piradad, yurshi cudad momxvda:)
ana dabrundashvili

I-მედია said...

Nino kargi statiaa, magram ai ragac aklia .ar vici rogor gitxra:ai ar ikitxerba kargad. ragac titqosda moshorebaze iyavi.
Tumca saboloo jamshi dabalansebulia mshvenivrad
Tamta Shkubuliani

I-მედია said...

nin, statia momewona, bevri axali gavige, rac maintersebda. kargi iqneboda cota ufroo "msubuqad" dawera, ar vgulisxmob informaciisgan daclas. me magalitad xubuas sityvebze sul mecineba, mgonia rom eg kaci sxvagan cxovrobs da "tavis" unuversitets video tvalit uyurebs.......... ise cudiaa chven rom ver mivigebt diplomebs da ampiteatrshii:D:D:D:D dapnis gvirgvini ar moyveba netaa???
kargi iyo, madlob amomwuravi informaciistvis :) ana davitashvili

I-მედია said...

vaa me kide warmodgena ar mqonda batoni xubuas ocnebebis shesaxeb : ))) ratomgac naklebad warmomidgenia high-standartis nagebobata kompleqsi maglivis teritoriaze, tundac 5 weliwadshi :P
bednieri var, rom wels vamtavreb da ar momiwevs iq siauruli :D

informaciulad ki sainteresoa. moculobac optimaluri.
cota ushualo ena ar acyenda statias, rac ukve agnishnes. gamococxlebistvis studentta skeptikur-optimisturi molodinebic rom chagerto komentarebis saxit, kargi iqneboda.
bolo abzacSi garaJis nacvlad - farexi : ))
warmatebebi

Natia Guliashvili

I-მედია said...

studqalaqioo.. :)
xo rac sheexeba ststias, tema , kovel shemtxvevashi, chemtvis aqtualuria..magram kargi iqneboda studentebis komentari chagerto, ramdenad jerat da realurad ganxorcielebadi warmoudgeniat mat es kvelaferi.. aseve meriac gqonda naxsenebi, umjobesi iqneboda iqedanac vinmes komentari dagematebina... aba shen icii..tako svanidze

I-მედია said...

nino,sakmaod saintereso tema shegirchevia,magram ar shemzlia ar davetanxmo tutanas da ar vtqva,rom weris odnav msubuqi stili ro kopiliko shercheuli statia upro kargad sakitxavi momechveneboda.gmerma tqnas kvelaperi zustad ise moxdes,rogorc batoni xubua winaswarmetyvelebs,kvelas eshveleba..:-)))mari ozashvili

I-მედია said...

ნინო, ამ თემაზე ამომწურავი ინფორმაციის მიღება ალბათ ბევრს გვაინტერესებდა. პირადად ჩემი ინტერესის დაკმაყოფილება მოახერხე, მაგრამ ვეთანხმები აქამდე გამოთქმულ აზრს წერის სტილის სიმშრალესთან დაკავშირებით. მომეჩცვენა, რომ გადასვლები გქონდა ცოტა არ იყოს მოწყვეტილი, ეს, შესაძლოა, კომენტარების არქონამაც გამოიწვია. სტატია მხოლოდ ერთი_ინფორმაციული კუთხითაა გაშუქებული. ხალისს შემატებდა ამ საკითხთან დაკავშირებული განსხვავებული აზრების დაფიქსირება. გმადლობთ,
ქეთი თიკანაშვილი