Wednesday, November 19, 2008

ქალები ნერვიული დაძაბულობის ზღვარზე

უსიამოვნებები ოჯახში, სამსახურში, ხანგრძლივი კონფლიქტები, საყვარელი ადამიანის დაკარგვა, დაძაბულობა.. მოკლედ ვინ მოთვლის მიზეზებს, რომელთა გამოც ადამიანი შეიძლება დეპრესიაში ჩავარდეს.

დეპრესიისგან არც მამაკაცია დაზღვეული, თუმცა არსებობს ამ მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზები, რომლებიც სუსტი სქესის წარმომადგენლებს უფრო მეტად ახასიათებს. ფსიქოლოგი ზურა მხეიძე აღნიშნავს, რომ მამაკაცები გარეგნულად უფრო ძლიერები არიან და საზოგადოებაში ნაკლებად გამოხატავენ თავიანთ სულიერ მდგომარეობას. ქალები ემოციებს ნაკლებად იკავებენ.

ადექვატურად ვერ აღიქვამთ რეალობას? სიცოცხლე მოგბეზრებიათ? ხშირად ტირიხართ? არ იცით რა გააკეთოთ? ყველაფერს ბნელ ფერებში ხედავთ და საკუთარ თავში ჩაიკეტეთ? დიაგნოზი ნათელია - თქვენ დეპრესია გაქვთ.

ყველა ქალი სრულფასოვნად აღიქვამს საკუთარ თავს როცა გვერდით ჰყავს საყვარელი ადამიანი, თაყვანისმცემელი, მიიჩნევენ ფსიქოლოგები. თუ ეს ასე არ არის, ის კარგავს საკუთარი თავის კონტროლს და შეიძლება საქმე დეპრესიამდეც მივიდეს. ზოგჯერ გიღალატებენ, ზოგჯერ დაგშორდებიან, ზოგჯერ მიგატოვებენ. ვინ იცის კიდევ რა უსიამოვნება შეიძლება შეგხვდეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება მაშინაც კი აღმოჩნდეთ დეპრესიულ მდგომარეობაში, როდესაც ძალიან ბევრს უყრვარხართ და ცხოვრება არჩევანის წინაშე გაყენებთ.

ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ დეპრესიულ მდგომარეობას დადებითი მხარეებიც აქვს. ის წარსულის გადახედვის იდეალური საშუალებაა, რაც მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ადრე დაშვებული შეცდომები მომავალში აღარ გაიმეორო.

მაინც რა განაპირობებს დეპრესიას? 18 წლის მარის მამაკაცთა ყურადღების ნაკლებობას არ განიცდიდა, მაგრამ მაინც მოექცა დეპრესიის მარწუხებში. მიზეზი თითქოს არატიპირუია - მის მიმართ გრძნობები ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა. და როდესაც საქმე არჩევანზე მიდგა, მარი თვეების განმავლობაში ტიროდა. ყველა, მისთვის ერთნაირად ძვირფასი ჩანდა. ძნელი იყო გადაწყვეტილების მიღება, არ უნდოდა ვინმესთვის გული ეტკინა…თუმცა ნერვიულობის გაგრძელებაც აღარ შეიძლებოდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა. ბოლოს და ბოლოს, გააკეთა არჩევანი ადამიანზე, რომელთანაც ფიქრობს, რომ ბედნიერი და დაცული იქნება. “ქალს ერთი უნდა უყვარდეს და არა მთელი ფარა,” - ურჩევს მარი სხვა ქალბატონებს. “არ შეიძლება ორი, ან მეტი მეორე ნახევარი გყავდეს.”

ფსიქოლოგი ზურა მხეიძე ურჩევს მარის, რომ არასოდეს იფიქროს იმაზე, ვისთანაც არ დარჩა, იმასთან ბედნიერი იქნებოდა- პირიქით. ბატონი ზურას აზრით, ქალი რომელიც არჩევანს არ აკეთებს ეგოისტია და სიამოვნებს გამუდმებით ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ზოგადად კი ამბობს, რომ ქალი თავის არჩევანში თავისუფალი უნდა იყოს.

5 comments:

Nino Gogua said...

memgoni mTavari, isaa, rom depresia saerTod araa axsnili.

memgoni arasworad sheircha respodenti - dzaan arainformaciulad saubrobs fsiqologi. me darcha shtabechdileba, rom dzaan cota icis tavis specialobashi...


meti damajereblobistvis http://en.wikipedia.org/wiki/Major_depressive_disorder

Internet Media said...

სიცოცხლე მოგბეზრებიათ? ხშირად ტირიხართ? არ იცით რა გააკეთოთ? ყველაფერს ბნელ ფერებში ხედავთ და საკუთარ თავში ჩაიკეტეთ? დიაგნოზი ნათელია - თქვენ დეპრესია გაქვთ.

------------

am frazas megona romelime iaffasian jurnalshi vkitxulobdi :/

dzalian advilad uyurebs avtori archeul temas.
svams sekitxvas: "mainc ra ganapirobebs depresias?"

da shemdeg respondentis da fsiqologis saubridan mxolod is ikveteba, rom depresia aucileblad gemarteba tu gverdit mamakaci (qali) ar gyavs =)) dzalian zedapirulia.

sxva mizezebze saertod araa saubari. tumca, ra tqma unda, sheidzleboda mxolod erti kutxe aerchia avtors da ufro kompetenturad esaubra.

mokled, zemot mititebuli linki sasargebloa, gadaxedet ;)

Natia Guliashvli

Internet Media said...

zalian arafrimtkmeli da uazro statiaa, depresiaze saintereso araferi ceria, amis tkma xvelas sheuzlia, psokologi ki ara meqanikosic rom ixos.

nazi, jobia cero imaze rac shedarebit kargad gesmis da shentan axlosaa, ase ufro kvalificiuri naceri gamogiva, rac aucilebelia. :::::::::::::::::)))))))

Internet Media said...

shenishvnebi migebulia, magram es statia ar iyo gatvlili masobrivi mkitxvelistvis. miuxedavad imisa, rom jurnalisti masaze, xalxze unda fiqrobdes,es ambavi respondentis txovnit daicera, mxolod ramdenime adamianistvis.
gmadlobt.

I-მედია said...

tavidan verc ki mivxvdi vin iko am statiis avtori da rato araa mititebuliiiii?!!!vetanxmebi gamotqmul mosazrebebs,cota ar ikos zedapiruli statiaa.P.s ar vici vin gaaketa komentari mxeizis arakompetenturobastan dakavshirebit,magram piradi gamocdilebidan getkvit,rom zalian magari psiqologia,psiqologiis shesavals mascavlida:))mari ozashvili